banner header03

Robert den Brave nieuwe voorzitter FMed

Robert den Brave is benoemd tot de nieuwe voorzitter van de Federatie van Medische Technologiebedrijven (FMed). Den Brave is de opvolger van Rob de Vroet, die zeven jaar voorzitter is geweest van FMed. Onder leiding van de Vroet heeft de branche een vlucht naar voren gemaakt, is een nieuwe structuur tot stand gekomen en is de positie van de vereniging versterkt. Hij draagt hij nu het stokje over aan Robert den Brave.

“Als nieuwe voorzitter wil ik ervoor zorgen dat het belang en de toegevoegde waarde van de medische technologiesector scherper in beeld komt bij de politiek, ministeries en andere stakeholders in het zorgveld.”, aldus den Brave. Met de vergrijzende bevolking, de structurele schaarste van (zorg)medewerkers in het ziekenhuis maar ook daarbuiten in thuisomgeving of in de eerste lijn, is (digitale) medische technologie een factor van belang om de hoge kwaliteit van zorg, te kunnen blijven bieden.

Robert is in het dagelijks leven algemeen directeur van Dräger Nederland, de acute care specialist in het ziekenhuis, een “family owned company” met de slogan: “Technology for Life”. Den Brave maakte al deel uit van het bestuur van FMed.