banner header03

Nationale en internationale koepels

Om de belangen van haar leden optimaal te kunnen borgen is FMed aangesloten bij verschillende  nationale en internationale koepelorganisaties.

Internationale politiek is sterk van invloed op de ontwikkelingen en regelgeving binnen de medische technologiesector in de Nederlandse markt. Het is daarom van belang dat de brancheorganisatie ook internationaal intensief betrokken is. Deelname aan de internationale koepelorganisaties Medtech Europe en COCIR stelt de brancheorganisatie in staat om actief in te zetten op de lobby richting Brussel.

De branchevereniging is aangesloten bij de stichting Gedragscode Medische Hulpmiddelen (GMH). Binnen GMH zijn gedragsregels vastgelegd die beogen om – in aanvulling op de geldende wetgeving - nader invulling te geven aan een zorgvuldige, transparante en verantwoorde omgang tussen leveranciers van medische hulpmiddelen en de partijen die betrokken zijn bij de besluitvorming over de aanschaf en/of de toepassing daarvan, ongeacht de setting waarin zij werkzaam zijn. Door ondertekening van de Gedragscode verplichten leveranciers, zorgprofessionals en zorginstelling zich tot naleving van de daarin vastgestelde gedragsregels. Deze zijn gebaseerd op wederkerigheid; wat de ene partij niet mag aanbieden of geven, mag de andere partij ook niet vragen of accepteren.

logos
 

Inschrijven

Schrijf u in voor de nieuwsbrief! Ja ik wil graag regelmatige updates ontvangen over FMed