banner header03

Over de leden, organisatie en bestuur

De branchevereniging FMed heeft een eigen professionele bureauorganisatie die is gevestigd in Amersfoort. De vereniging heeft 140 aangesloten medische bedrijven en wordt gefinancierd uit de contributies van de leden.

Wie zijn er lid?
Bij de branchevereniging zijn fabrikanten, importeurs, groothandels en distributeurs aangesloten die medische hulpmiddelen(zorg), apparatuur, instrumentarium, implantaten of software leveren aan zorginstellingen of patienten in de thuissituatie. Het productenprogramma van de aangesloten bedrijven is divers. Van volumegoederen in de extramurale zorg tot hightech medische apparatuur voor ziekenhuizen. Om hierop te anticiperen is de branchevereniging in meerdere clusters ingedeeld. Bedrijven met gelijksoortige productenprogramma’s participeren gemeenschappelijk binnen één cluster. Deze clusters zijn opgezet vanwege de behoefte bij veel bedrijven aan gedetailleerde marktinformatie en regelmatig bilateraal overleg met concurrenten/collega’s over de ontwikkelingen of knelpunten in de markt. Dankzij de clusteraanpak kan de branchevereniging slagvaardig optreden bij relevante ontwikkelingen.

waardeketen sector

Klankbordgroepen
Om adequaat in te kunnen spelen op problematieken die het clusterniveau ontstijgen, kan de branche adhoc klankbordgroepen inschakelen. Deze klankbordgroepen zijn steeds wisselend van samenstelling en hebben een adviserend karakter. Onderwerpen die binnen klankbordgroepen zijn c.q. worden besproken zijn afstemming van contractvormen die tussen industrie en gezondheidszorg gehanteerd worden (inkoopvoorwaarden/service/proefplaatsingen/veiligheid), advisering omtrent deelname aan tentoonstellingen, sponsoring, milieuzaken (beheer elektr(on)ische apparatuur/verpakkingsconvenant), ICT en internet, inzendingen naar buitenlandse beurzen, exportbevordering, productaansprakelijkheid en dergelijke).

Algemene ledenvergadering
De algemene ledenvergadering van de branche FMed is het hoogste orgaan. De ledenvergadering vindt elk jaar plaats. Tijdens deze vergadering hebben leden de mogelijkheid om zich te laten informeren over het gevoerde beleid en de resultaten van het afgelopen jaar en het bestuur decharge te verlenen. Daarnaast geeft de algemene ledenvergadering goedkeuring aan de begroting voor het komende jaar.

Bestuur
Het bestuur van de branche bestaat uit de directieleden van de aangesloten bedrijven. De samenstelling van het bestuur is een afspiegeling van de ledenkring. Het bestuur zet de beleidslijnen voor de brancheorganisatie uit.

 Robert den Brave  Lo Wuite

 

S93100 180 of 304 002

Robert den Brave
CEO Dräger Nederland
Voorzitter


Lo Wuite
CEO Canon Med Syst Ned.
Bestuurslid


Ellen Gijsbers
CEO Fresenius Medical Care Nederland
Bestuurslid


 

Arjen Linders

Paul Riswick zwart wit Jan Steven van Wingerden

Arjen Linders
CEO Mediq Benelux 
Bestuurslid


Paul Riswick
Managing Director 
Siemens Healthineers Nederland
Bestuurslid

Jan Steven van Wingerden
DGA Parkodex
Penningmeester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Luc H.M Knaven  
 
Luc Knaven
Directeur FMed
   
     

 

 

Inschrijven

Schrijf u in voor de nieuwsbrief! Ja ik wil graag regelmatige updates ontvangen over FMed