banner header03

Nieuwe regels beoordeling arbeidsrelaties

Het kabinet is voornemens om nieuwe regels op te stellen voor de beoordeling van arbeidsrelaties. Deze regels moeten ertoe leiden dat het grijze gebied tussen werknemers en zelfstandigen wordt verkleind.

Zo worden de drie elementen materieel gezag (instructierecht), de inbedding van het werk in de organisatie van de werkgever en zelfstandig ondernemerschap de komende tijd verder ingevuld en uitgewerkt. Het is de bedoeling dat voor de zomer het conceptwetsvoorstel ter internetconsultatie wordt aangeboden. Begin 2024 zal dan een wetsvoorstel volgen.