banner header03

Aandachtsgebieden

De brancheorganisatie komt in volle breedte op voor de belangen van haar leden. Het werkveld strekt zich uit van wet- & en regelgeving, vergoeding & en financiering, juridische ondersteuning, algemene- & politieke belangenbehartiging en economisch onderzoek, tot de toepassing van algemene voorwaarden. De brancheorganisatie is een directe gesprekspartner van de overheid en heeft intensief contact met vele koepelorganisaties binnen de gezondheidszorg.

Belangenbehartiging
FMed beschikt binnen de zorgsector over een breed netwerk van contacten. Dit stelt de branche in staat haar standpunten op effectieve wijze onder de aandacht te brengen. Bij het innemen van standpunten en het bepalen van de strategie is een breed draagvlak onder de leden een eerste vereiste. Hiertoe vindt vooraf intensieve afstemming met de achterban plaats. Informatieverstrekking is erop gericht de leden te informeren over ontwikkelingen op sociaaleconomisch en juridisch gebied. Hierbij kan gedacht worden aan onderwerpen als algemene wetgeving, de Medical Device Regulation, btw-regels, COVID-19, milieuzaken, arbo- en CAO-beleid.

Modelovereenkomsten en juridische ondersteuning
FMed heeft in samenwerking met koepels uit de gezondheidszorg (inkopersverenging Nevi Zorg, WIBAZ) een drietal modeldocumenten voor de zorg opgesteld: het modelcontract investeringsgoederen, de standaard service overeenkomst en het proefplaatsingsconvenant. Daarnaast heeft koepelorganisatie FMed voor haar leden verschillende modelovereenkomsten ontwikkeld. Zo spelen de FMed- algemene voorwaarden een belangrijke rol bij verkoop en levering van producten en diensten in de zorgsector.

Bijeenkomsten en netwerken
Met regelmaat organiseert FMed workshops. De workshops staan in het teken van kennisoverdracht, gericht op een specifiek relevant thema (MDR, zorgfinanciering, DOT-DBC’s, etc). Vanuit verschillende invalshoeken gaan deskundigen via presentaties en paneldiscussies in op de materie. Daarnaast organiseert FMed meerdere informele evenementen die in het teken staan van versterking van onderlinge relaties.

Collectieve marketing
Leden kunnen deelnemen aan netwerkgroepen, clusters en platforms. Om goed zicht te houden op de ontwikkelingen binnen de FMed branche verricht de branche met regelmaat economische onderzoeken.

Export
FMed adviseert en informeert haar leden over de mogelijkheden van deelname aan Nederlandse en buitenlandse congressen en tentoonstellingen. De branche is mede betrokken bij de organisatie van enkele evenementen en is betrokken bij de inzending van paviljoens naar buitenlandse tentoonstellingen.

Inschrijven

Schrijf u in voor de nieuwsbrief! Ja ik wil graag regelmatige updates ontvangen over FMed