banner header03

Lidmaatschapsvoordelen

De brancheorganisatie FMed ondersteunt haar leden op diverse vlakken en treedt op als gemeenschappelijke belangenbehartiger. Verder is de branchevereniging een platform voor kwaliteitsbevordering, kennisdeling en onderzoek binnen de medische technologie sector. Als FMed-lid profiteert uw bedrijf onder andere van de volgende voordelen:

Collectieve marketing

 • Door de branche worden vele bijeenkomsten georganiseerd over aansprekende onderwerpen (zorgfinanciering, DOT-DBC’s, MDR etc).
 • Leden kunnen deelnemen aan netwerkgroepen, clusters en platforms.
 • Marktonderzoeken als reflectiemiddel.

Belangenbehartiging, op het gebied van:

 • toegankelijkheid van innovaties tot het zorgstelsel
 • health technology assessment
 • technologie- en sociaal beleid
 • MDR regelgeving
 • GMH & compliance wetgeving
 • service en onderhoud aan medtech
 • kwaliteitscriteria hulpmiddelenzorg
 • standaard voorwaarden tussen industrie en de zorgsector
 • stimuleren van marktontwikkelingen door het opzetten van projecten
 • voorlichting en informatie geven aan media en afnemers
 • deelname aan geschillen- en klachtencommissie (hulpmiddelen)zorg

Ten behoeve van de belangenbehartiging onderhandelt en voert de brancheorganisatie overleggen met de politiek, het Ministerie van Volksgezondheid en de koepels van zorgverzekeraars, ziekenhuizen, zorgprofessionals en andere maatschappelijke organisaties.  FMed is aangesloten bij COCIR en Medtech Europe.

Individuele dienstverlening

 • Gezamenlijke inkoop van diensten
 • Juridische ondersteuning
 • Informatieverstrekking
 • Advisering en publiciteit

Inschrijven

Schrijf u in voor de nieuwsbrief! Ja ik wil graag regelmatige updates ontvangen over FMed