banner header03

Samenwerking VZI en FMed

Begin februari 2023 heeft er overleg plaatsgevonden tussen FMed en VZI (Vereniging Ziekenhuis Instrumentatietechnici). Tijdens dit overleg is gesproken over de thema’s; onderhoud aan medische apparatuur, scholing en een dreigend tekort aan technici binnen de gezondheidszorg.

VZI en FMed hebben veel gemeenschappelijke belangen op de genoemde thema’s. Besloten is om op verschillende deelthema’s in 2023/24 intensiever de samenwerking aan te gaan en agenda’s op elkaar af te stemmen. In de komende periode zal daartoe nadere uitwerking plaatsvinden.