banner header03

Beoordelingskader impactvolle transformaties klaar voor gebruik

Afgelopen najaar is het Integraal Zorgakkoord (IZA) tot stand gekomen. Het doel van dit akkoord is de zorg, nu en in de toekomst, betaalbaar en toegankelijk te houden. Dat lukt alleen als de zorg ingrijpend verandert. Voor deze veranderingen stelt VWS € 2,8 miljard transformatiemiddelen beschikbaar.

Eén van de afspraken uit het Integraal Zorgakkoord (IZA) is dat het zorgveld samen plannen maakt voor zorgtransformaties. Daarbij kan gedacht worden aan transformatieplannen die bijvoorbeeld bijdragen aan de versterking van de samenwerking binnen de regio of tussen eerstelijnszorg en ziekenhuizen. Of bijvoorbeeld een ziekenhuis dat wil omvormen naar een gezondheidscentrum. VWS ondersteunt dit met de transformatiemiddelen.
Om aanspraak te kunnen maken op de transformatiemiddelen is een ‘Beoordelingskader Impactvolle transformaties en inzet transformatiemiddelen’ gemaakt. Het beoordelingskader maakt concreet waaraan de plannen moeten voldoen. Het is de beoordeling waar elk plan doorheen moet. Zorgverzekeraars faciliteren en ondersteunen zorgaanbieders en patiënten bij het opstellen van de transformatieplannen. Per regio zullen de twee markt leidende zorgverzekeraars de beoordeling van deze plannen uit.

Zorgpartijen kunnen hun transformatieplannen vanaf 1 februari 2023 indienen.
Download hier het beoordelingskader impactvolle transformaties.pdf.