banner header03

FMed in beroep bij Nederlandse Zorgautoriteit

Op 18 januari 2023 heeft bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een hoorzitting plaatsgevonden. De hoorzitting hield verband met een door FMed ingestelde beroepsprocedure tegen een eerder gedane uitspraak op een handhavingsverzoek.

Omdat zorgverzekeraar VGZ zich, naar oordeel van FMed, niet had gehouden aan de Regeling Transparantie Zorginkoopproces Zvw, had FMed in 2020 een handhavingsverzoek bij de Zorgautoriteit ingediend. Omdat de NZa van oordeel was dat de bekostigingssystematiek geen deel uit maakt van inkoopbeleid, zoals bedoeld in de Regeling, heeft de NZa in december 2021 het handhavingsverzoek niet ontvankelijk verklaard. Omdat FMed hierop een principieel andere zienswijze heeft is beroep ingesteld tegen de uitspraak van de NZa. Tijdens de hoorzitting, die volgde op het ingestelde beroep, hebben de advocaten van FMed (Coupry) en VGZ (Loyens Loeff) een uitvoerig pleidooi gehouden. Uitspraak volgt eind februari 2023.