banner header03

FMed start bodemprocedure tegen VGZ

Op 18 januari 2023 heeft bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een hoorzitting plaatsgevonden. De hoorzitting hield verband met een door FMed ingestelde beroepsprocedure tegen een eerder gedane uitspraak op een handhavingsverzoek.

Omdat zorgverzekeraar VGZ zich, naar oordeel van FMed, niet had gehouden aan de Regeling Transparantie Zorginkoopproces Zvw, heeft FMed in 2020 een handhavingsverzoek bij de Zorgautoriteit ingediend. Kern van het geschil is de introductie van een bekostigingssystematiek waarbij incontinentie patienten worden ingedeeld in zwaarte profielen. Vervolgens heeft VGZ, op basis van eigen marktcijfers uit 2016, per profiel een maximum gesteld aan het aantal patienten. Leveranciers die boven dit maximum uitkomen worden wel geacht te leveren maar krijgen niet de bij het profiel behorende vergoeding.   

Omdat de NZa van oordeel was dat de bekostigingssystematiek geen deel uit maakt van inkoopbeleid, zoals bedoeld in de Regeling, heeft de NZa in december 2021 het handhavingsverzoek niet ontvankelijk verklaard. Omdat FMed hierop een principieel andere zienswijze heeft is beroep ingesteld tegen de uitspraak van de NZa. Ook in beroep hield de NZa vast aan de stelling dat zij niet gaat over de bekostigingssystematiek. Hierop heeft FMed in augustus 2023 VGZ gedagvaard en is een bodemprocedure in gang gezet. Omdat VGZ haar beleid onverminderd doorzet is de rechter tevens gevraagd om een tijdelijke voorziening.