banner header03

Leveringsproblemen hulpmiddelen

Koepels van zorginstellingen stellen dat het aantal backorders, of producten die niet langer leverbaar zijn, sterk is toegenomen. Tevens zouden leveranciers (te) laat communiceren over leveringsproblemen. De zorginstellingen (inkopers) stellen dat dit verstorend werkt op het interne zorgproces, uitstel van zorg tot gevolg heeft en risico's voor de patiënt met zich meebrengt.


Met een subsidie van VWS is vanuit de zorgsector het ZINN (Zorg Inkoop Netwerk Nederland) opgericht. Doelstelling van het ZINN is "meer grip te krijgen op de beschikbaarheid van goederen, meer kennis om goed in te kunnen kopen, meer inkoopkracht om voordelen te bereiken op het gebied van duurzaamheid en innovatie en tot een efficiënter gebruik van resources te komen." Het ZINN is vanaf 3 juli 2023 van start gegaan met haar activiteiten.

Via een databasestructuur is ZINN voornemens om, bij het uitblijven van een geschikte oplossing vanuit de leverancier, zorginstellingen te gaan voorzien van adviezen over passende alternatieve producten. Daarbij lijkt er vanuit de zorg/ZINN een lobby gaande om leveranciers van medische hulpmiddelen, via een dwingend of wettelijk kader, gelijk aan de geneesmiddelenindustrie, te verplichten om tekorten te gaan melden. Voorts is ZINN voornemens om via een landelijke barometer de beschikbaarheidsproblemen te monitoren en inzichtelijk te maken. In de overleggen met ZINN en VWS heeft FMed haar bedenkingen en bezwaren geuit tegen het ZINN-initiatief. FMed stelt zich daarbij op het standpunt dat een verplichtend karakter voor melding in een database een absolute no-go is. Via een leden enquete bleek dat dit standpunt vanuit de leveranciers en fabrikanten breed gedragen wordt.