banner header03

Zorgkosten stijgen in 2022: basispakket 2,9% en langdurige zorg 4,8%

In 2022 stijgen de kosten van het basispakket van de zorgverzekering met 2,9% naar een totaal van € 51,3 miljard. De kosten van de langdurige zorg stijgen met 4,8% naar een totaal van € 29,6 miljard. Dit blijkt uit de nieuwe kwartaalcijfers Q4 2022 van Zorginstituut Nederland.

Kwetsbare ouderen ontvangen hun zorg steeds meer thuis. Deze trend zien we al een aantal jaren in de cijfers terug. Vergeleken met 2021 stijgt het aantal cliënten met volledig pakket thuis (vpt) met 28,9%. Dat zijn bijna 3.500 mensen extra. Deze ontwikkeling heeft verschillende oorzaken. Door de vergrijzing zijn er steeds meer ouderen die langdurige zorg nodig hebben. Ook willen steeds meer mensen thuis oud worden, in hun vertrouwde omgeving. Sommige ouderen moeten ook wel, want er is niet genoeg plek in verpleeghuizen. Om ervoor te zorgen dat ouderenzorg in de toekomst blijft passen bij wat ouderen willen, zetten partijen in de sector in op het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO). Uitgangspunten van het programma zijn: zelf als het kan, thuis als het kan en digitaal als het kan.

Steeds meer dure geneesmiddelen voor thuisgebruik
De kosten van extramurale geneesmiddelen stijgen in 2022 met 6%. Dat zijn medicijnen voor thuisgebruik die op recept verkrijgbaar zijn bij de apotheek. De stijging komt voor een deel door nieuwe, dure medicijnen die in het basispakket zijn gekomen. Bijvoorbeeld Kaftrio, een medicijn voor de behandeling van taaislijmziekte. Vanaf 1 januari 2022 wordt dit middel vergoed voor een groep patiënten vanaf 12 jaar. Dat kost in 2022 ongeveer € 100 miljoen. Andere voorbeelden zijn 3 migrainemiddelen: erenumab, galcanezumab en fremanezumab. Deze kosten ongeveer € 18 miljoen in 2022.

Bron: Zorginstituut Nederland - www.zorginstituutnederland.nl