banner header03

Herziening Leidraad Veiligheid en Kwaliteit van medisch facilitaire dienstverlening bij thuiszorgtherapie

Vanuit het FMed cluster MFBT wordt gewerkt aan een revisie van de “Leidraad Veiligheid en Kwaliteit van medisch facilitaire dienstverlening bij thuiszorgtherapie”. De leidraad heeft als doel om de risico’s bij thuiszorgtherapie inzichtelijk te maken en wat er ter beheersing hiervan wordt gedaan. Het project wordt in september afgerond.