banner header03

FMed wint hoger beroep over vrije inkoop dieetpreparaten

Het Hof Arnhem uitspraak gedaan in het hoger beroep dat FMed tegen zorgverzekeraar VGZ had aangespannen. FMed heeft bezwaren tegen de wijze waarop VGZ dieetvoeding heeft gecontracteerd.

In de contracten van VGZ was opgenomen dat FMed leden de voorkeursproducten verplicht in moesten kopen bij de door VGZ gecontracteerde fabrikant. Omdat naar oordeel van FMed deze passage in strijd is met de mededinging, is op dit specifieke onderdeel een procedure gevoerd. Het Hof heeft nu geoordeeld dat deze voorwaarde inderdaad in strijd is met de mededinging en heeft VGZ op straffe van 50.000 euro per overtreding en 10.000 euro per dag per direct een verbod opgelegd.

hoger beroep dieetvoeding