banner header03

Nationaal Initiatief Health-RI ‘rocket-launcher’ voor onderzoek naar gezondheid van mensen

“Een nationaal programma om silo’s te voorkomen, met name op het niveau van uitwisseling van onderzoeksgegevens, het harmoniseren van dataprocessen.” Zo omschrijft Ruben Kok het Health-RI initiatief. Kok is, als directeur van DTL, één van de trekkers van het initiatief. Doel is te komen tot een infrastructuur van gekoppelde databanken van allerlei partijen die biomedische onderzoeksgegevens verzamelen en beherenn. Uiteindelijk moet daarmee mogelijk worden beter in te inschatten wat iemand op persoonsniveau nodig heeft qua preventie, persoonlijke behandeling en gezondheid. Maar het moet natuurlijk ook de referentiekaders bieden voor onderzoek naar nieuwe mogelijkheden van zorgtechnologie.

ruben kok

Een flink aantal relevante partijen in Nederland steunt het initiatief. Initiatiefnemers zijn, naast DTL, de organisatie van universiteiten en bedrijven die wetenschappelijk onderzoek doen, BBMRI-NL, de landelijk infrastructuurorganisatie voor het beheer van biobanken, ELIXER-NL, de organisatie van dataspecialisten in de life sciences, EATRIS-NL, Nederlandse tak van de Europese organisatie van instituten die zich bezighouden met ‘translationeel’ onderzoek, onderzoek naar de samenhang van verschillende aspecten die de gezondheid beïnvloeden, de Federatie van Medisch Specialisten, Health Holland, de Topsector Life Science & Health, NFU, de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra en Lygature, de non profit organisatie voor het ontwikkelen en stimuleren van Private Partnership initiatieven gericht op innovaties in de medische sector en ontstaan door de fusie van CTMM en TI-Pharma. Internationaal committeert Health RI zich aan de FAIR Data Guiding Principles. FAIR staat dan voor Findable, Accessible, Interoperable, Reusable. “Het is een soort internationale richtlijn voor data uitwisseling die je zou kunnen vergelijken met http voor internet.” Aldus Ruben Kok. “FAIR is inmiddels geadopteerd door zowel de Europese Commissie als de G20.”

health ri