banner header03

Werktafels Bestuurlijk Overleg Hulpmiddelenzorg

Sinds 2016 bestaat het Bestuurlijk Overleg Hulpmiddelen (BOH). In 2017 is een ‘Generiek Kwaliteitskader Hulpmiddelenzorg’ ontwikkeld. In vijf platforms zijn aanvullende kwaliteitsstandaarden ontwikkeld voor de aandachtsgebieden: stoma, continentie, compressie, prothesen en diabetes.

Afgelopen jaren is er al veel gedaan om de hulpmiddelenzorg te verbeteren. Nu is het tijd om de kwaliteitsstandaarden toe te passen in de praktijk én te onderhouden. Maar ook om te bepalen hoe dit het beste georganiseerd en gefinancierd kan worden en wie waar verantwoordelijk voor is.

De huidige manier van samenwerken lijkt hiervoor niet geschikt. Het Bestuurlijk Overleg Hulpmiddelen (BOH) gaf daarom eind 2021 opdracht voor onderzoek naar:
▪ de toekomstige organisatie en governance van samenwerken binnen de hulpmiddelenzorg.
▪ duurzame financiering van de hulpmiddelenzorg.

Alle betrokken partijen zijn in 2022 onder procesbegeleiding van Common Eye met deze opdracht aan de slag gegaan. Dit document is een samenvatting van het proces met de conclusies en aanbevelingen.