banner header03

Overleg met kamerlid Joba vd Berg (CDA) over AED's

Een onafhankelijke open database voor AED-apparaten is meer dan welkom. Die boodschap gaf Medisol, een bedrijf dat zich specialiseert in de verkoop van Automatische Externe Defibrillators, mee aan Joba van den Berg tijdens een werkbezoek van de CDA-politicus.
Door: Dimitri Reijerman

Een AED, een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand, kan letterlijk van levensbelang zijn. Daarom hanteert het in Vlissingen gevestigde Medisol de slogan 'saving lives'. Het bedrijf richt zich sinds 2004 op de AED-markt via online verkoop en doet dat inmiddels internationaal. Alleen al in Nederland heeft Medisol meer dan 40.000 defibrillators verkocht.

Pieter Joziasse, oprichter van Medisol, vertelt: "We zijn 'de Mediamarkt' in de AED-wereld. We verkopen alle merken en in flinke hoeveelheden. Maar wij specialiseren ons in het geven van service en advies". Mede dankzij de mogelijkheden van e-commerce heeft Medisol inmiddels 35 medewerkers in dienst. Ook heeft het bedrijf negen jaar op rij een FD Gazelle gewonnen.

medisol

Zes minuten
Met de hoge AED-dichtheid is Nederland koploper, zo vertelde Joziasse aan Van den Berg. Het bedrijf heeft als ambitieus doel om het netwerk van defibrillators in Europa zo ver uit te rollen zodat elke Europeaan die een hartaanval krijgt binnen zes minuten geholpen kan worden. Onder andere via de non-profit Saving Lives Foundation hoopt Medisol meer aandacht te krijgen voor deze doelstelling.

Inmiddels is de markt van AED's tot op zekere hoogte gestandaardiseerd, bijvoorbeeld doordat fabrikanten hebben afgesproken om hetzelfde logo voor een geplaatste defibrillator te hanteren. Toch wees Joziasse de CDA-politicus op een pijnpunt. In zijn ogen is de huidige STAN-database, waarin in theorie de lokatie van alle in Nederland geplaatste AED's staat opgeslagen, te gesloten en incompleet. Dit zou onder andere veroorzaakt zijn doordat de STAN-database wordt beheerd door een commercieel bedrijf. Joziasse zegt dat zijn bedrijf ook vanuit fabrikanten klachten hoort over de stand van zaken. Hij pleit voor een open database, onderhouden door een partij zonder winstoogmerk.

Joba van den Berg gaf de ondernemer aan dat hij via FMed (voorheen FHI) de problemen kan aankaarten. Luc Knaven, verantwoordelijk voor de branche Medische Technologie bij FHI, zal deze bezwaren op papier zetten en richting de politici in Den Haag te sturen.

Van den Berg kreeg aan het einde van haar werkbezoek een rondleiding door het bedrijf. De medewerkers van Medisol toonden onder ander de meest moderne maar ook oudere AED-modellen. Daarbij werd goed zichtbaar dat defibrillators de afgelopen jaren steeds compacter en gebruiksvriendelijker zijn geworden.