banner header03

FMed en HartslagNu tekenen AED-convenant

FMed en HartslagNu hebben een belangrijke stap gezet om de beschikbaarheid en inzet van AED’s in heel Nederland via het landelijk oproepsysteem structureel te versterken. FMed, HartslagNu en de AED-leveranciers hebben een convenant getekend om de samenwerking te bezegelen.

Samen levens redden
HartslagNu beheert voor de uitoefening van haar taak data van burgerhulpverleners en AED’s. Met het beheer van deze data dient zorgvuldig te worden omgegaan. Voor alle duidelijkheid zijn tussen FMed en HartslagNu afspraken vastgelegd om te verzekeren dat er met de data van HartslagNu geen commerciële activiteiten worden verricht. Leveranciers zullen zich maximaal inspannen om zoveel mogelijk AED’s te laten registreren in de database van HartslagNu. Zo zal er door alle partijen eendrachtig samengewerkt worden aan het redden van levens.

hartslagnu

Vergoeden van de kosten voor het vervangen van de pads
Aan FMed verbonden leveranciers hebben zich tevens bereid verklaard om de kosten voor het vervangen van de pads te vergoeden nadat een AED via HartslagNu is ingezet. Momenteel worden de kosten hiervan via de regionale ambulancevoorzieningen door het Ministerie van VWS vergoed. Dit mooie gebaar van de leveranciers biedt de kans om het bedrag dat het Ministerie ter beschikking stelt een waardevolle andere aanwending te geven, namelijk voor het verder versterken van de organisatie en kwaliteit van het oproepsysteem van HartslagNu. Het initiatief om hierover met het Ministerie in gesprek te gaan wordt door het FMed van harte ondersteund.

Belangrijke stap naar snelle reanimatiehulp
Hans Janssen, voorzitter van het bestuur van HartslagNu: “We zijn heel blij met de samenwerking met de FMed en AED-leveranciers. Het is mooi dat zulke belangrijke partijen op het gebied van reanimatie de handen ineen slaan. Een belangrijke stap voor de zorg voor snelle reanimatiehulp in heel Nederland. Dagelijks komen er bij HartslagNu dertig reanimatiemeldingen binnen. In 97% van alle gevallen zijn burgerhulpverleners ter plaatse. Zij zijn gemiddeld twee en een halve minuut sneller dan de ambulance en kunnen hiermee echt het verschil tussen leven en dood maken.”

Dezelfde maatschappelijke missie
Luc Knaven, directeur FMed: “Wij zijn zeer content dat we met HartslagNu goede en heldere afspraken hebben kunnen maken die ook oog hebben voor de belangen van onze aangesloten leden. Het convenant geeft ruimte om samen te werken aan de missie die ook al onze leden voor ogen hebben: zorgen dat kwalitatief goede AED’s tijdig door HartslagNu kunnen worden ingezet om levens te redden. Dat is de maatschappelijke missie waar we het met elkaar voor doen.”