banner header03

Template voor dienstverleningsovereenkomsten (DVO)

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft haar toezicht op gunstbetoon bij medische hulpmiddelen verder verscherpt. Begin 2024 heeft de Inspectie steekproefsgewijs meerdere bedrijven en zorgprofessionals bezocht. Na deze Inspecties zijn aan zowel bedrijven als zorgprofessionals bestuurlijke boetes uitgedeeld.


Een belangrijke conclusie van de Inspectie was dat niet altijd (een juiste) dienstverleningsovereenkomst (DVO) was opgesteld. In een DVO leggen een leverancier en een zorgprofessional werkafspraken vast. Het opstellen van zo’n DVO is verplicht. Onvolledigheid of het ontbreken daarvan kan gezien worden als een direct beboetbare overtreding.

FMed heeft voor haar leden een template voor een DVO opgesteld die gebruikt kan worden bij het afsluiten van een dienstverleningsovereenkomst. Bij gebruik van deze overeenkomst heeft u meer zekerheid dat de overeenkomst voldoet aan de eisen van de Inspectie en de eisen van de Gedragscode Medische Hulpmiddelen (GMH). Voor leden is tevens een template beschikbaar voor de sponsoring van door derden georganiseerde bijeenkomsten.