banner header03

Guideline voor Service & Onderhoud aan Medtech

De Europese koepelorganisatie COCIR (waar FMed lid van is) heeft een nieuwe guidline voor service en onderhoud opgesteld. Deze nieuwe guideline is bedoeld voor bedrijven die onderhoud uitvoeren aan medische technologie.

De guideline biedt inzichten in de verschillende aspecten van de levenscyclus van een medisch hulpmiddel, de rollen van partijen die betrokken zijn bij service- en onderhoudsactiviteiten, evenals de aard en frequentie van onderhoud.

Download de Guideline