banner header03

Federatie van Medische Technologiebedrijven geeft politiek drie aanbevelingen voor verkiezingsagenda

FMed, de Federatie van Medische Technologiebedrijven heeft afgelopen week de politieke partijen drie aanbevelingen meegegeven die
behulpzaam kunnen zijn bij het opstellen van de zorgparagraaf bij hun verkiezingsprogramma. De aanbevelingen hebben als doel de druk op de zorg te verlichten, complexe zorg ter minimaliseren en duurzaamheid te bevorderen.

Luc Knaven, directeur FMed: “De druk op de zorg is nog nooit zo hoog geweest. Huisartspraktijken kunnen de vraag naar zorg niet aan, wijkverpleegkundigen krijgen steeds complexere zorgvragen en de palliatieve zorg is al geruime tijd overbelast. Deze situatie is onhoudbaar en vraagt de komende politieke jaren om maatregelen. Het inzetten van de juiste medische technologie en hulpmiddelen op het juiste moment, kunnen ervoor zorgen dat de zorg verlicht wordt en betaalbaar blijft.”

Juiste zorg, op de juiste plek
Volgens het economisch bureau van ING Bank kan bijna de helft van de chronische zorgverlening in 2030 grotendeels buiten het ziekenhuis aangeboden worden. Dit kan de kosten voor ziekenhuiszorg met zo’n 3 miljard euro per jaar verlagen. Verder verlicht het de overbelasting van ziekenhuizen en worden de besmettingsrisico’s beperkt. Bijna 60% van de ondervraagden geeft aan dat zij regelmatig benodigde ziekenhuiszorg liever thuis of dicht bij huis ontvangen.

FMed vraagt de politieke partijen dan ook om te kijken naar het maken van betere afspraken voor het faciliteren en vergoeden van de juiste medische technologie en hulpmiddelen, op de juiste plek. Waarbij er ook afspraken gemaakt moeten worden over de regiefunctie binnen de
regioafspraken. 

Doelmatige inzet van medische technologie bevorderen
Om de druk op de zorg en de maatschappij (op lange termijn) verder te verlichten, is het belangrijk om de juiste medische technologie en hulpmiddelen vroegtijdig in te zetten. Hierdoor wordt het mogelijk om de kans op complicaties te verkleinen, vervolgzorg te verminderen of te voorkomen, diagnostiek te versnellen, behandeling en ligdagen te verkorten en de zelfredzaamheid van patiënten te vergroten. Denk hierbij aan het direct inzetten en vergoeden van sensortechnologie bij diabetes, incontinentie of luchtwegproblematiek.

“Te vaak wordt er bezuinigd op technologieën, omdat de kosten te hoog zouden zijn. Echter wordt hierbij niet gekeken naar de voordelen op langere termijn. Zowel financieel als het positieve effect op de algehele gezondheid van de patiënt”, zegt Knaven. “Er moet meer aandacht komen voor het ‘first time right-principe’ waarmee het mogelijk wordt sneller de juiste (technologische) hulpmiddelen in te zetten en te vergoeden. Daarmee kunnen onnodige complexe (medische) trajecten worden voorkomen.”

Zorg verduurzamen door brede inzetbaarheid
De zorgsector heeft als doel om mensen beter te maken, ziekte te voorkomen en mensen een goede levenskwaliteit te bieden. Tegelijkertijd is de zorgsector in Nederland verantwoordelijk voor zo’n zeven procent van de CO2-uitstoot en is vier procent van het afval en dertien procent van het grondstoffengebruik afkomstig uit de zorg. 

Wet- en regelgeving en vergoedingsmodellen staan het bevorderen van verduurzaming en tegengaan van verspilling van medische hulpmiddelen in de weg. FMed adviseert om innovaties op het gebied van duurzaamheid te stimuleren en belemmeringen weg te nemen zodat beter op duurzaamheid geanticipeerd kan worden.