banner header03

Samenwerking FMed, VZi & NVTG; zonder technici geen gezondheidszorg

De Nederlandse Vereniging voor Technologie in de Gezondheidszorg (NVTG), de Vereniging van Ziekenhuis Instrumentatietechnici (VZI) en FMed zijn een samenwerkingsproject gestart met als doel de opzet van één centraal punt voor borging en inzicht in de kwaliteit van technici & techniek in de gezondheidszorg.

De gezondheidszorg is in belangrijke mate afhankelijk van technologische oplossingen. Deze worden op allerlei plaatsen toegepast; van het gebouw en installaties tot aan de operatiekamer en intensive care. De inzet van alle technologie maakt het mogelijk om patiënten steeds beter te behandelen maar is voor de toekomst ook een belangrijke factor om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden.

Om de technologie goed en veilig te kunnen toepassen zijn goed opgeleide technici nodig. Om te waarborgen dat er in de zorg voldoende goed opgeleide technici zijn en blijven, hebben een drietal beroeps- en brancheorganisaties de krachten gebundeld.

Een eerste stap in de samenwerking is dat de NVTG, VZI en FMed zijn overeengekomen om de verschillende lopende initiatieven op het gebied van kwaliteitsborging van technici, onder één dak te brengen. Zorginstellingen kunnen daarmee eenduidig inzicht krijgen of technici door registratie van hun bevoegd- en bekwaamheden in een beroepsregister voldoen aan alle gestelde eisen. Ook op het gebied van beroepsprofielen, technologische onderwijsagenda en de ontwikkeling van veldnormen voor het technisch beheer gaan de drie organisaties nauwere samenwerking aan.