banner header03

Uniforme dataset Steriele Medische Hulpmiddelen

Binnen een werkgroep - met vertegenwoordiging vanuit Koepelorganisaties FMed, Nefemed en de NVZ en NFU - is consensus bereikt over het gebruik en kader van een uniforme artikel dataset voor alle medische artikelen die in de Nederlandse zorginstellingen worden gebruikt.

Aanleiding tot het initiatief is dat in de huidige situatie organisaties elkaar telkens individueel en op een niet uniforme wijze bevragen om vergelijkbare data, hetgeen tot inefficiëntie leidt.

Het afspraken document beoogt een praktisch handvat te bieden bij de uitvoering van de Europese richtlijnen MDR en IVDR en de Nederlandse LIR registratieplicht voor alle betrokken partijen in Nederland.

Vaststelling van de dataset vond plaats in de werkgroep vergadering van september 2021.