banner header03

Opzet Landelijke Klachtencommissie Medische Hulpmiddelen

Vanuit FMed is gewerkt aan de opzet van een klachtencommissie die zich richt op de relatie tussen leverancier en cliënt (in dit kader: patiënt). Wanneer er rondom de levering van dienst of product een probleem ontstaat waar partijen onderling niet uitkomen dan kan client, mits betreffende organisatie op de klachtencommissie is aangesloten, de klacht voorleggen.

De structuur staat inmiddels en thans wordt gewerkt aan de invulling van de commissie c.q. het rekruteren van commissieleden. De klachtencommissie is in eerste instantie geïnitieerd vanuit het FMed cluster DISW. Wanneer vanuit andere groepen voldoende interesse bestaat om deel te nemen kan de klachtencommissie breder getrokken worden over de branche.

klachtencommissie