banner header03

Keurmerk Gecertificeerd Onderhoud Zorgsector (GOZ)


Voor zorginstellingen is het niet eenvoudig om aan te tonen dat het technisch onderhoud conform alle vereisten wordt uitgevoerd. Daarnaast is het voor hen nauwelijks te beoordelen of ingeschakelde externe bedrijven en technici daadwerkelijk bevoegd en bekwaam zijn en ook werken conform de juiste procedures.

Om die reden heeft FMed het initiatief genomen tot het Keurmerk GOZ. Het keurmerk GOZ beoogt de kwaliteit van service en onderhoud op sectorniveau te borgen en zorginstellingen een belangrijke tool in handen te geven die aantoonbaar zekerheid biedt over de kwaliteit van de ingehuurde service organisatie.

goz2

De stichting GOZ is inmiddels geformaliseerd. Direct na de zomerperiode gaan de eerste bedrijven van start met de GOZ validatie audits. Na de eerste audits zal een evaluatie plaatsvinden om te bezien waar de zwaartepunten van het keurmerk zitten. Deze punten zullen vervolgens bij aanmelding inzichtelijk worden gemaakt.

GOZ gaat eind Q3 2021 van start.