banner header03

Branche verzekeringen

Het produceren en/of leveren van Medische Hulpmiddelen(zorg) brengt ten opzichte van vele andere sectoren hele specifieke risico’s met zich mee. De sector heeft te maken met vele verschillende vormen van regelgeving, richtlijnen en normen (zowel lokaal als Europees) waar juridische (aansprakelijkheid) vraagstukken kunnen ontstaan.

Voorbeelden hiervan zijn uiteraard de MDR/IVDR maar ook de beleidsregels Gunstbetoon/GMH, Service & Onderhoud, convenant veilige toepassing medische technologie, transport & opslag, counterfeit, proefplaatsingen, opslag en transport van data & patiëntgegevens, cybersecurity, zorg handelingen op het grensvlak van WKKGZ/WMG.

Internationale polissen van moederbedrijven blijken in de praktijk vaak niet of voldoende de specifieke risico’s af te dekken waar een lokale organisatie mee geconfronteerd kan worden. Omdat daarnaast in de gebruikelijke algemene verzekeringspolissen veel van de specifiek medische risico’s niet worden afgedekt heeft FMed in samenwerking met Klap een uniek verzekeringspakket samengesteld dat specifiek is toegespitst op bedrijven die producten en/of diensten leveren die vallen onder de MDR of IVDR. Dit pakket is modulair opgezet en kan lokaal, Europees of mondiaal worden ingericht.

Indien u inzicht wil verkrijgen in hoeverre risico’s en aansprakelijkheid binnen uw onderneming op dit moment zijn afgedekt dan kunt u geheel vrijblijvend (en kosteloos) een scan uit laten voeren. Middels deze scan krijgt u meer inzicht in de verschillende risico’s waar uw bedrijf, medewerkers en bestuurders mee geconfronteerd kunnen worden en hoe deze momenteel zijn afgedekt.