banner header03

Leden clusters

Vanwege de behoefte bij veel bedrijven aan gedetailleerde marktinformatie en regelmatig bilateraal overleg met concurrenten/collega's over de ontwikkelingen of knelpunten in de markt, zijn er vanuit de branche-organisatie FMed bedrijvenclusters opgezet. Deze clusters komen enkele malen per jaar bijeen waarbij onderwerpen zoals marktontwikkelingen, sponsorbeleid, overheidsbeleid, tentoonstellingen, aanbestedingsbeleid, wet- en regelgeving, financierings- en vergoedingsvraagstukken, etc. worden besproken. Daarnaast hebben verschillende van de clusters economische onderzoeken opgezet die bijdragen tot een beter kwantitatief inzicht in de eigen markt.