banner header03

Nieuwe FMed leveringsvoorwaarden

Op 16 juni 2023 zijn de nieuwe FMed leveringsvoorwaarden gedeponeerd. Deze branchevoorwaarden spelen een belangrijke rol bij verkoop en levering van producten en diensten in de zorgsector. De voorwaarden zijn exclusief beschikbaar voor bij FMed aangesloten ondernemingen.


Onderdeel A van de voorwaarden bestaat uit algemene bepalingen, zoals de totstandkoming van de overeenkomst, levertijden, garantie, aansprakelijkheid, eigendomsoverdracht en betalingsafspraken. In Deel B zijn aanvullende bepalingen opgenomen over onder meer de levering van diensten, waaronder installatie, R&D, advisering, service en onderhoud en scholing. In Deel C zijn nog bepalingen opgenomen die specifiek zijn voor de ontwikkeling en levering van software en bespoke software.

FMed heeft de voorwaarden 2023 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel, onder nummer 40507573. Indien u gebruik maakt van de voorwaarden, dan hoeft u de voorwaarden niet zelf te deponeren en kunt u volstaan met het verwijzen naar de door FMed gedeponeerde voorwaarden.