banner header03

Subsidie projecten Innovative Health Initiative (IHI)

Inmiddels hebben 16 projecten subsidie ontvangen van het Innovative Health Initiative (IHI). De projecten richten zich op de belangrijkste uitdagingen in gezondheidsonderzoek met een publiek-private, sectoroverschrijdende aanpak, zoals IHI dat voor ogen heeft.

Vorig jaar ontvingen de eerste vijf projecten van IHI subsidie. Dat ging om:
• GUIDE.MRD – betere bloedtesten voor de opsporing van kanker
Het GUIDE.MRD-project heeft tot doel te onderzoeken hoe bloedtesten kunnen worden gebruikt om te identificeren welke patiënten wel en welke niet baat zouden kunnen hebben bij aanvullende behandeling na een oncologische operatie. Het project richt zich op patiënten met long-, pancreas- en colorectale kanker.

• IMAGIO – preciezere kankerbehandelingen, beperkte bijwerkingen
Het IMAGIO-project richt zich op interventionele oncologie (IO). Bij IO worden beeldvormingstechnieken gebruikt om sterk verkleinde instrumenten naar de tumorplaats te leiden. Eenmaal daar kan de behandeling direct en nauwkeurig op de tumor worden toegepast, waardoor gezonde cellen worden gespaard van de schadelijke effecten van de behandelingen. IMAGIO zal onderzoeken en demonstreren hoe de volgende generatie IO-beeldvormingstechnieken kan worden toegepast op kankeronderzoek en -behandeling, van laboratoriumstudies tot klinische onderzoeken, met een focus op long- en leverkanker en wekedelensarcoom.

• IDERHA – big data-platform om de diagnose en zorg voor longkanker te bevorderen
Het doel van IDERHA is het opzetten van een open platform dat de integratie en analyse van verschillende soorten gezondheidsgegevens zal vergemakkelijken. Het platform zal meerdere publieke en private databronnen met elkaar verbinden en tools en diensten opzetten die het voor belangrijke groepen, zoals artsen, patiënten en onderzoekers, mogelijk maken om de data te gebruiken.

• CLAIMS – holistische kijk op mensen met MS
Het diagnosticeren van multiple sclerose (MS) en het selecteren van de beste behandeling voor elke patiënt is een enorme uitdaging, onder meer omdat mensen met MS ook andere gezondheidsproblemen hebben. Het doel van het CLAIMS-project is het ontwikkelen van een diagnostisch platform dat artsen een holistisch overzicht van de MS-patiënt biedt. Het platform wil AI-modellen toepassen die nauwkeurig kunnen voorspellen hoe de ziekte van de patiënt waarschijnlijk zal evolueren met verschillende behandelingen.

• PROMINENT –samenhangende aanpak van zorg voor mensen met de ziekte van Alzheimer en andere gezondheidsproblemen
Het doel van PROMINENT is het opzetten van een digitaal platform dat de diagnose en gepersonaliseerde behandeling van mensen met de ziekte van Alzheimer in combinatie met andere ziekten zal verbeteren. Het zal gebruik maken van bestaande hulpmiddelen voor AI om een open platform te creëren dat in staat is om met meerdere systemen te communiceren om gegevens uit bronnen zoals medische dossiers, mobiele apparaten en opslagplaatsen voor beeldvorming te integreren.

Inmiddels hebben 16 projecten subsidie ontvangen. Hier zijn alle gesubsidieerde projecten van IHI te vinden. Binnenkort start de volgende aanvraagronde voor nieuwe projecten.

Over IHI
Innovative Health Initiative (IHI) heeft tot doel gezondheidsonderzoek en innovatie te vertalen in reële voordelen voor patiënten en de samenleving, en ervoor te zorgen dat Europa voorop blijft lopen op het gebied van interdisciplinair, duurzaam, patiëntgericht gezondheidsonderzoek. Bij gezondheidsonderzoek en -zorg zijn steeds meer uiteenlopende sectoren betrokken. Door projecten te ondersteunen die deze sectoren samenbrengen, wil IHI de weg vrijmaken voor een meer geïntegreerde benadering van de gezondheidszorg.
IHI is een partnerschap tussen de Europese Unie en Europese brancheverenigingen die de farmaceutische, medische technologie-, biotechnologie-, digitale gezondheidszorg- en vaccinindustrie vertegenwoordigen: COCIR, EFPIA, EuropaBio, MedTech Europe en Vaccines Europe.
Lees hier meer over IHI.

Bron: IHI