banner header03

Inzet van digitale zorg en hulpmiddelen

Een wijkverpleegkundige beoordeelt bij het indiceren volgens het Normenkader of iemand is geholpen met digitale zorg of een hulpmiddel. Digitale zorg kan bestaan uit zorg met technologische middelen, beeldbellen of alarmeringsmiddelen die afgaan door sensors. Als de digitale vorm voldoet bij een cliënt, dan heeft deze geen aanspraak op een fysieke vorm van zorg voor dezelfde zorgbehoefte.

Op verzoek van het Zorginstituut heeft Gupta Strategists onderzoek gedaan naar de impact van de inzet van hulpmiddelen en digitale zorg binnen de wijkverpleging. Het onderzoek richtte zich op 10 maatregelen die al door verschillende zorgaanbieders in de praktijk worden ingezet. Voor de onderzochte 10 arbeidsbesparende maatregelen geldt dat de meeste effecten te verwachten zijn met een oogdruppelbril, medicijndispenser, passend steunkoushulpmiddel en een hulpmiddel voor ondersteuning van dagstructuur, valt te lezen in het advies. Naar aanleiding van de ‘Beter Doen’ lijst is ook het verzorgend wassen meengenomen als arbeidsbesparende maatregel.

In totaal kan er per jaar ongeveer 1.250 fte worden bespaard als deze maatregelen breed worden uitgevoerd. De geschatte 1.250 fte arbeidsbesparing is ongeveer 1,5 procent van de totale fte’s in de wijkverpleging (80.000 fte in totaal). Het ligt in de lijn van de verwachting dat het gebruik van nieuwe hulpmiddelen ook weer besparingen zullen opleveren, aldus het advies.

Bron: Zorginstituut Nederland