banner header03

Inbreng FMed op regeerakkoord onderdeel zorg

FMed, Federatie van Medische Technologiebedrijven, heeft  in de opmaat naar een nieuw regeerakkoord op 21 december een brief gestuurd aan de informateur Plasterk.  

In de brief stipt FMed aan hoe medische technologie en hulpmiddelen de druk binnen de zorgsector kunnen verlichten en betaalbaar kunnen houden.

Dat de zorg onder druk staat merken we al geruime tijd. Huisartspraktijken kunnen de vraag naar zorg niet aan, wijkverpleegkundigen krijgen steeds complexere zorgvragen, zorginstellingen hebben het financieel zwaar en mantelzorgers vragen aandacht voor de (administratieve) druk die ze ervaren.

Deze situatie is op termijn onhoudbaar en vraagt de komende politieke jaren om maatregelen. Naast alle belangrijke initiatieven die op dit moment binnen de zorgsector worden ondernomen, zoals het Integraal Zorgakkoord, is het essentieel om te kijken naar de manier waarop medische technologie en hulpmiddelen de druk binnen de zorgsector kunnen verlichten en betaalbaar houden

Regionale afspraken en één vergoedingsstructuur
Het is noodzakelijk dat er betere afspraken worden gemaakt over het faciliteren en vergoeden van de juiste medische technologie en hulpmiddelen, op de juiste plek. Waarbij er afspraken gemaakt moeten worden over de regiefunctie en, om de administratiedruk onder zorgprofessionals te verlagen, wet- en regelgeving eenvoudiger moet worden gemaakt. Eén van de belangrijkste is om de zorghulpmiddelenvergoeding voor chronische zorg onder één vergoedingsstructuur te laten vallen.

Complexe trajecten voorkomen
Daarnaast moet er meer aandacht komen voor het ‘first time right-principe’ waarmee het mogelijk wordt sneller de juiste (technologische) hulpmiddelen in te zetten en te vergoeden. Daarmee kunnen onnodige complexe (medische) trajecten worden voorkomen.

Duurzaamheid bevorderen
Tot slot staan Wet- en regelgeving en vergoedingsmodellen het bevorderen van verduurzaming en tegengaan van verspilling van medische hulpmiddelen in de weg. FMed adviseert om innovaties op het gebied van duurzaamheid te stimuleren en belemmeringen weg te nemen zodat beter op duurzaamheid geanticipeerd kan worden.

Het bureau van de kabinetsformatie heeft FMed begin januari 2024 geinformeerd dat de inbreng van FMed ook in de volgende fase van de kabinetsformatie beschikbaar blijft.

U kunt de gehele brief hier teruglezen.