banner header03

DIFFMAG sensor is onverwachte doorbraak in magnetische detectie ‘poortwachter’ lymfeklier bij hoofd-hals tumoren

“Het klinkt bijna arrogant als je zegt dat je nog iets nieuws weet te vinden op het terrein van magnetische detectie” en “ we worden soms bijna van beunhazerij beschuldigd als we vanuit onze vaste stof fysica de grens overgaan naar vloeistof en bewegende deeltjes”. Bennie ten Haken loopt over van enthousiasme. Hij is wetenschappelijk groepsleider magnetische detectie in het MIRA instituut voor Biomedische Technologie en Technische Geneeskunde aan de Universiteit Twente. Ten Haken praat over een patent bij zijn groep op
een technologie waarmee “je met nanodeeltjes waarbinnen maar één klein ferromagnetisch Weiss gebiedje past met ijzeroxide, roest dus, een biomarker bouwt waarmee je een bobbeltje vindt en detectie gaat doen waarbij je alle andere deeltjes in het lichaam negeert. Je gooit eigenlijk de hele patiënt weg en vindt op een vriendelijk manier dat ene deeltje in een levende patiënt.”

Helaas, het systeem is nog lang niet overal klinisch toepasbaar, omdat er vooralsnog grote spoelen voor nodig zijn. “Toen we in contact kwamen met Remco de Bree, hoofd-hals chirurg van het kankercentrum UMC Utrecht, bleek dat nadeel opeens weg te vallen. In het hoofd-hals gebied waar hij in is gespecialiseerd en waar een enorme medische urgentie ligt, daar hoef je niet zo diep te detecteren en zijn de grote spoelen niet nodig.” Voor dit toepassingsgebied is nu de DIFFMAG sensor in ontwikkeling, Differential Magnetometer.
Het ongebreidelde enthousiasme van Ten Haken heeft te maken met de toekenning van een STW grant voor verdere uitwerking en demonstratie van de werkzaamheid van het systeem, plus de verbetering van lokale behandelmethodes. Behalve dat de UT Twente, UMC Utrecht en Radboud Universiteit Nijmegen in het project Iron NanoLoc meedoen, participeren ook drie industriële bedrijven. De namen van die bedrijven zijn nog niet vrij publiceerbaar, maar elk bedrijf dat belang heeft bij dit onderzoeksproject kan zich aanmelden voor de zogeheten ‘gebruikerscommissie’. De partijen die op voorhand al geld hebben toegezegd, hebben wel het recht om mee te beslissen of een bedrijf extra al dan niet wordt toegelaten.

oncologie