banner header03

Ledenvoordelen

Als FMed-lid profiteert uw bedrijf onder andere van de volgende voordelen:


Belangenbehartiging, op het gebied van:

    toegankelijkheid van innovaties tot het zorgstelsel
    health technology assessment
    technologie- en sociaal beleid
    MDR regelgeving
    GMH & compliance wetgeving
    service en onderhoud aan medtech
    kwaliteitscriteria hulpmiddelenzorg
    standaard voorwaarden tussen industrie en de zorgsector
    oneerlijke concurrentie BTW

Ten behoeve van de belangenbehartiging voert de brancheorganisatie overleggen met de politiek, het Ministerie van Volksgezondheid en de koepels van zorgverzekeraars, ziekenhuizen en zorgprofessionals.  FMed is aangesloten bij COCIR en Medtech Europe.

Modelovereenkomsten

    Modelovereenkomst Investeringsgoederen
    Standaard Service Overeenkomst
    Convenant Proefplaatsing en Zichtzendingen
    FMed Algemene Leveringsvoorwaarden
    FMed Algemene Inkoopvoorwaarden
    Standaard Service Overeenkomst
    Convenant Proefplaatsing en Zichtzendingen
  
Collectieve marketing

    Door de branche worden vele bijeenkomsten georganiseerd over aansprekende onderwerpen (MDR, zorgfinanciering, DOT-DBC’s, etc).
    Leden kunnen deelnemen aan netwerkgroepen, clusters en platforms.
    Het Keurmerk Gecertificeerd Onderhoud Zorgsector en de Landelijke Klachtencommissie Medische Hulpmiddelen
    Marktonderzoeken als reflectiemiddel
  
 
 
Individuele dienstverlening

    Gezamenlijke inkoop van diensten
    Juridische ondersteuning
    Informatieverstrekking
    Advisering en publiciteit

Wilt u meer weten over de sector medische technologie of de activiteiten van de brancheorganisatie? Neem dan contact met ons op: Luc Knaven of Linda Huber-van Essen